تبلیغات
لیست فایل ها - صفحه 2

گزارش کاربینی رشته شهرسازی مقطع کاردانی

بازدید از بخش شهرسازی شهرداری اردبیل

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استفاده بهينه از کاغذ در مدارس و ادارات

استفاده بهينه از کاغذ در مدارس و ادارات

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات و نقش ارتباط بین فرهنگی در ارتباطات سیاسی و اجتماعی

اثرات و نقش ارتباط بین فرهنگی در ارتباطات سیاسی و اجتماعی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین سبک های هویت و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

بررسی رابطه بین سبک های هویت و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چه کنيم که دانش آموزان در خواندن و نوشتن کلماتي که اُ استثنا دارند، کمتر دچار مشکل شوند؟

چه کنيم که دانش آموزان در خواندن و نوشتن کلماتي که اُ استثنا دارند، کمتر دچار مشکل شوند؟

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگاهی گذرا به کانستراکتیویسم

نگاهی گذرا به کانستراکتیویسم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسکندر مقدونی و نقش آن در شاهنامه فردوسی

اسکندر مقدونی و نقش آن در شاهنامه فردوسی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

یادگیری زبان عربی

یادگیری زبان عربی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی