فایل های دسته بندی پاورپوینت - صفحه 1

پاورپوینت انگلیسی با ترجمه فارسی دستگاه قلبی عروقی

پاورپوینت انگلیسی با ترجمه فارسی دستگاه قلبی عروقی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کوتاه ترین و اولین زمان پردازش الگوریتم برای هادوپ

پاورپوینت کوتاه ترین و اولین زمان پردازش الگوریتم برای هادوپ

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل