فایل های دسته بندی کامپیوتر و آیتی - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عوامل تعیین کننده در کاربرد سرویس محاسبات ابری در SMEs لاتیوی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عوامل تعیین کننده در کاربرد سرویس محاسبات ابری در SMEs لاتیوی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی DISIDE: شناسایی استراتژی منتشر شده در شبکه های موبایل فرصت طلب

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی DISIDE: شناسایی استراتژی منتشر شده در شبکه های موبایل فرصت طلب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل