فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

بررسي رابطه ي سواد اقتصادی با میزان عضویت در بورس اوراق بهادار اردبیل

بررسي رابطه¬ي سواد اقتصادی با میزان عضویت در بورس اوراق بهادار اردبیل

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جایگاه خدمات بانکداری اینترنتی (IBS) در بازار جوانان (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین)

جایگاه خدمات بانکداری اینترنتی (IBS) در بازار جوانان (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران

بررسی اثر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر بانکداری الکترونیک بر نظام بانکی ایران

تاثیر بانکداری الکترونیک بر نظام بانکی ایران

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل تأثیرگذار بر بانکداری الکترونیک

بررسی عوامل تأثیرگذار بر بانکداری الکترونیک

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل