فایل های دسته بندی گردشگری و توریسم - صفحه 1

بررسي نقش رسانه هاي جمعي در توسعه گردشگري

بررسي نقش رسانه هاي جمعي در توسعه گردشگري

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثير اقتصاد گردشگري بر وضعيت شهر بانه (مطالعه موردي شهرستان بانه)

تأثير اقتصاد گردشگري بر وضعيت شهر بانه (مطالعه موردي شهرستان بانه)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویژگی های فردی راهنمای تور

ویژگی های فردی راهنمای تور

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل