فایل های دسته بندی تاریخ و ادبیات - صفحه 1

بررسي ارتباط و تناسب بين واژگان در ادبيات خاقاني

بررسي ارتباط و تناسب بين واژگان در ادبيات خاقاني

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحليل نقوش فلزين دوره ساساني

تحليل نقوش فلزين دوره ساساني

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سماع در تصوف

سماع در تصوف

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگاهی به نقد متصوّفان دروغین در مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة عزالدین محمود کاشانی

نگاهی به نقد متصوّفان دروغین در مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة عزالدین محمود کاشانی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثیر محیط اجتماعی در خلق آثار ادبی

تأثیر محیط اجتماعی در خلق آثار ادبی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعه تطبیقی اشعار غاده السمان و فرغ فرخزاد

مطالعه تطبیقی اشعار غاده السمان و فرغ فرخزاد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آواشناسی زبان فارسی(ثمره)

آواشناسی زبان فارسی(ثمره)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسکندر مقدونی و نقش آن در شاهنامه فردوسی

اسکندر مقدونی و نقش آن در شاهنامه فردوسی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه کتاب البقره النادره (گاو کمیاب)

ترجمه کتاب البقره النادره (گاو کمیاب)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل