فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

تأثیر ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر وظایف بازاریابی

تأثیر ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر وظایف بازاریابی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم های فازی در هوش مصنوعی

سیستم های فازی در هوش مصنوعی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل