تبلیغات

فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

سیستم های فازی در هوش مصنوعی

سیستم های فازی در هوش مصنوعی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل