فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 1

اندازه گيري سر وصداي محيط كار

اندازه گيري سر وصداي محيط كار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برآورد ضرایب معادله کوستیاکف

برآورد ضرایب معادله کوستیاکف

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش‌های تحقیق پیشرفته فراتحلیل

روش‌های تحقیق پیشرفته فراتحلیل

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی ریاضی پایه پنجم درس تفریق اعداد مرکب

درس پژوهی ریاضی پایه پنجم درس تفریق اعداد مرکب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل