فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

رضایت مجنی علیه در جرم

رضایت مجنی علیه در جرم

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حقوق مالی زن از دیدگاه اسلام و حقوق روم

حقوق مالی زن از دیدگاه اسلام و حقوق روم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار تحقیقی اشتباه در عقد

کار تحقیقی اشتباه در عقد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى و مسئولیت های حقوقی آن

بررسی جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى و مسئولیت های حقوقی آن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل