فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

بررسی درآمدها و هزینه های شهرداری اردبیل در قبل و بعد از اجرای طرح خودکفائی (خودگردانی)

بررسی درآمدها و هزینه های شهرداری اردبیل در قبل و بعد از اجرای طرح خودکفائی (خودگردانی)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تطبیقی نظام مالیاتی ایران با کشورهای ترکیه، آلمان، بنگلادش، الجزایر، افغانستان، پاکستان و اروگ

بررسی تطبیقی نظام مالیاتی ایران با کشورهای ترکیه، آلمان، بنگلادش، الجزایر، افغانستان، پاکستان و اروگوئه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداری وامور مالی کارخانه آبشار هنر ماکو

حسابداری وامور مالی کارخانه آبشار هنر ماکو

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداری عملیات حق العملکاری در قالب اعتبار اسنادی

حسابداری عملیات حق العملکاری در قالب اعتبار اسنادی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهای تمام شده کالا در موسسات خدماتی و تولیدی

بهای تمام شده کالا در موسسات خدماتی و تولیدی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل