تبلیغات

فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

اقدام پژوهی در مورد بدخطی

بهبود خط نوشتاری «زهرا» با استفاده از انواع فعالیت های جذاب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهای تمام شده کالا در موسسات خدماتی و تولیدی

بهای تمام شده کالا در موسسات خدماتی و تولیدی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسکندر مقدونی و نقش آن در شاهنامه فردوسی

اسکندر مقدونی و نقش آن در شاهنامه فردوسی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویژگی های فردی راهنمای تور

ویژگی های فردی راهنمای تور

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وظایف گروه فیلم برداری

وظایف گروه فیلم برداری

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه کتاب البقره النادره (گاو کمیاب)

ترجمه کتاب البقره النادره (گاو کمیاب)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجزيه فيلمنامه «رنگ خدا» مجيد مجيدي

تجزيه فيلمنامه «رنگ خدا» مجيد مجيدي

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب مبانی و روش های تفسیری- شاکر

خلاصه کتاب مبانی و روش های تفسیری- شاکر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل