تبلیغات

فایل های دسته بندی جزوه - صفحه 1

پاورپوینت آریتمی سینوسی

پاورپوینت آریتمی سینوسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اختلالات پانکراس

پاورپوینت اختلالات پانکراس

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در خصوص پانکراتیت مزمن

پاورپوینت پانکراتیت مزمن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استفاده بهينه از کاغذ در مدارس و ادارات

استفاده بهينه از کاغذ در مدارس و ادارات

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات و نقش ارتباط بین فرهنگی در ارتباطات سیاسی و اجتماعی

اثرات و نقش ارتباط بین فرهنگی در ارتباطات سیاسی و اجتماعی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین سبک های هویت و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

بررسی رابطه بین سبک های هویت و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی