فایل های دسته بندی جزوه - صفحه 1

معضل رکود در اقتصاد

معضل رکود در اقتصاد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارتباط کاربردي روابط عمومي با وسايل ارتباط جمعي

ارتباط کاربردي روابط عمومي با وسايل ارتباط جمعي

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقتصاد آموزش و پرورش و فرهنگ مصرفی

اقتصاد آموزش و پرورش و فرهنگ مصرفی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بروشور مالیات

بروشور مالیات

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بروشور جنگ های نوین

بروشور جنگ های نوین

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه تأثير بازي‌‌‌هاي رايانه‌اي و ميزان همدلي نوجوانان

رابطه تأثير بازي‌‌‌هاي رايانه‌اي و ميزان همدلي نوجوانان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل

بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه بين ميزان تماشای برنامه های تلويزيونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غيردرسی

رابطه بين ميزان تماشای برنامه های تلويزيونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غيردرسی

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

باربی- پژوهشی در عروسک باربی آمریکایی

باربی- پژوهشی در عروسک باربی آمریکایی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی