فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

پیش بینی بار در شبکه توزیع برق

پیش بینی بار در شبکه توزیع برق

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مخاطرات ناشی از زمین لغزش ها برای خطوط ارتباط شهری

بررسی مخاطرات ناشی از زمین لغزش ها برای خطوط ارتباط شهری

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عیب یابی انواع تلویزیون

عیب یابی انواع تلویزیون

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثير شهرنشيني بر نابودي باغات مشکين شهر

تأثير شهرنشيني بر نابودي باغات مشکين شهر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحي ساختمان در اقليم سرد و کوهستاني

طراحي ساختمان در اقليم سرد و کوهستاني

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با اداره راه و شهرسازی شهرستان شوط

آشنایی با اداره راه و شهرسازی شهرستان شوط

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه روشنایی فنی

پروژه روشنایی فنی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحليل و بررسي بافت هاي فرسوده شهرستان اشنويه و نحوه بهسازي آن

تحليل و بررسي بافت هاي فرسوده شهرستان اشنويه و نحوه بهسازي آن

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه درس نگهداری و تعمیرات

پروژه درس نگهداری و تعمیرات

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی