بررسي رابطه بين هراس اجتماعي با تفکرات غيرمنطقي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز ماکو

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
بررسي رابطه بين هراس اجتماعي با تفکرات غيرمنطقي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز ماکو
چکيده ‌
1-1: مقدمه
2-1: بيان مسئله
3-1: اهداف تحقيق
1-3-1: هدف کلي
2-3-1: اهداف جزئي
4-1: فرضيه هاي تحقيق
5-1: متغيرها
6-1: تعاريف عملياتي
1-2: مرور ادبيات
2-2: تعريف باور و باورهاي غير منطقي
3-2: خصوصيات باورهاي منطقي و باورهاي غير منطقي
4-2: طبقه بندي باورهاي غيرمنطقي
1-4-2: باور غيرمنطقي تأييد ديگران
2-4-2: باور غيرمنطقي در مورد مشكلات آينده:
3-4-2: باور غيرمنطقي توقع از خود
4-4-2: باور غيرمنطقي سرزنش كردن
5-4-2: باور غيرمنطقي واكنش به نااميدي
6-4-2: باورهاي غيرمنطقي كنترل هيجانات
7-4-2: باور غيرمنطقي فرار از مشكلات
8-4-2: باور غير منطقي اتكاء به ديگران
9-4-2: باور غيرمنطقي درمانده شدن از تغيير خود
10-4-2: باور غيرمنطقي كمال طلبي
5-2: مفهوم بيماري رواني
6-2: تعريف هراس اجتماعي
7-2: علائم
1-7-2: جنبه‌هاي ادراکي
2-7-2: جنبه‌هاي رفتاري
3-7-2: جنبه‌هاي فيزيولوژيکي
8-2: عوامل ايجاد کننده
1-8-2: عوامل ژنتيکي و خانوادگي
2-8-2: عوامل محيطي
3-8-2: ناشي از مصرف مواد
9-2: تحقيقات انجام شده در داخل کشور
1-3: جامعه تحقيق
2-3: نمونه تحقيق
3-3: ابزار و روش تحقيق
منابع
ضمايم
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 335 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل:50 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل