کارخواسته راهنمای فرماندهی و مدیریت گزینش و استخدام معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان ....

دسته بندي : عمومی » تحقیق
کارخواسته راهنمای فرماندهی و مدیریت گزینش و استخدام معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان ....
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- اهمیت پژوهش 2
1-3- ضرورت پژوهش 3
1-4- اهداف پژوهش 4
فصل دوم- وضعیت منابع در اختیار
2-1- ساختار چیست؟ 6
2-2- سازمان چیست؟ 6
2-3- چالش ها، پیامدها وراهکارهای موجود در ساختار گزینش واستخدام معاونت نیروی انسانی فا استان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 9
2-4- چالشها، پیامدها و راهکارها در خصوص نفرات اداره گزینش واستخدام معاونت نیروی انسانی فا استان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 10
2-5- چالشها، پیامدها و راهکارهای موجود در خصوص اقلام آمادی (خودرو وتجهیزات) اداره گزینش واستخدام معاونت نیروی انسانی فا استان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 11
فصل سوم- وضعیت تعاملی رده
3-1- مقدمه 13
3-2- تغییر و تحول سازمانی و تاثیر آن برنگرش افراد و نقش ها 14
3-3- تعامل و هماهنگی اداره گزینش با رده های مافوق وهمطراز درون سازمانی 14
3-4- چگونگی تعامل وهماهنگی با مرکز گزینش واستخدام ناجا 15
3-5- چگونگی تعامل با حفاظت اطلاعلات وعقیدتی سیاسی فا استان: 16
3-6- تعامل و هماهنگی با بازرسی فا استان 16
3-7- تعامل و هماهنگی با معاونت بهداد فا استان 16
3-8- چگونگی تعامل وهماهنگی با پلیس پیشگیری فا استان 17
3-9- چگونگی تعامل وهماهنگی با پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فا استان: 17
3-10- تعامل وهماهنگی با فرمانده انتظامی استان 17
3-11- تعامل وهماهنگی با معاونت آماد و پشتیبانی فا استان 18
3-12- تعامل و هماهنگی با معاونت مهندسی فا استان 18
3-13- تعامل وهماهنگی با فرماندهی مرزبانی استان 18
3-14- تعامل وهماهنگی با معاونت اجتماعی فا استان 19
3-15- چگونگی تعامل وهماهنگی با نهادهای همگرا ی برون سازمانی 19
3-16- آسیب ها وتهدیدات موجود در تعاملات برون سازمانی 20
فصل چهارم- مهم ترین برنامه ها و راهکارهای کاربردی
4-1- افزایش روحیه و انگیزه کارکنان جمعی 26
4-2- چگونگی ایجاد انگیزه توسط یک مدیر 29
4-3- صیانت و افزایش منزلت کارکنان جمعی 33
4-3-1- عوامل مؤثر بر منزلت سازمانی 39
4-4- بهینه سازی، بهره برداری و نگهداشت اماکن و تجهیزات و امکانات در اختیار 42
4-5- توانمندسازی کارکنان 45
4-5-1- مزاياي توانمندسازي نيروي انساني 47
4-5-2- موانع توانمندسازي نيروي انساني 47
4-6- بکارگیری، کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان جمعی 49
فصل پنجم- اهم اهداف، دیدگاه ها، اولویت ها واقدامات تحولی
5-1- مهمترین اهداف اداره گزینش 55
5-2- اولویتهای کاری اداره گزینش واستخدام 55
5-3- اهم دیدگاه های اداره گزینش واستخدام 56
5-4- اقدامات تحولی در گزینش واستخدام 56
5-5- نتیجه گیری 57
5-6- پیشنهادات 57
منابع و مآخذ 58
دسته بندی: عمومی » تحقیق

تعداد مشاهده: 693 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 58

حجم فایل:9,931 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل