پروژه حسابداری صنعتی حسابداری مواد (بهای تمام شده کالا در موسسات خدماتی و تولیدی)

دسته بندي : عمومی » گوناگون
پروژه حسابداری صنعتی حسابداری مواد (بهای تمام شده کالا در موسسات خدماتی و تولیدی)
مقدمه: 1
بیان مسئله 2
اهداف پژوهش: 2
تعاریف 3
مواد مستقیم 4
مواد غیرمستقیم: 4
کار مستقیم: 4
کار غیرمستقیم: 4
سربار کارخانه: 4
برنامه ریزی و کنترل: 5
عوامل تشکیل دهنده هزینه های تولید یا قیمت تمام شده محصول: 5
هزینه های دوره: 5
بهای اولیه و بهای تبدیل: 6
شکل 2-2- بهای تبدیل 6
طبقه بندی هزینه ها: 6
هزینه های متغیر: 6
هزینه های ثابت: 8
واحد 10
هزینه های نیمه متغیر: 11
دوایر تولیدی: 11
دوایر خدماتی 12
مرکز هزینه: 12
انواع موجودی ها در شرکت های تولید 14
سیستم های هزینه یابی: 15
هزینه های سربار کارخانه: 15
برآورد سطح تولید: 16
ظرفیت عملی: 16
ظرفیت نرمال یا عادی: 16
ظرفیت واقعی مورد انتظار: 17
مقایسه سطوح فعالیت: 17
مبانی جذب هزینه های سربار کارخانه: 17
هزینه مواد مستقیم: 18
هزینه کار مستقیم: 18
ساعات کار ماشین: 18
ساعات کار مستقیم: 18
برآورد هزینه های سربار کارخانه: 19
نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه: 19
بر آورد هزینه مواد مستقیم 21
سربار جذب شده کارخانه 22
نرخ کلی و نرخ های سربار کارخانه دوایر: 23
مطلوبیت: 23
دوایر تولیدی و دوایر خدماتی: 25
هزینه های سربار مستقیم دوایر (تولیدی و خدماتی) 25
کار غیر مستقیم 25
روش یکطرفه: 28
روش ریاضی یا دو طرفه: 29
نرخ از پیش تعیین شده سربار دوایر تولیدی 29
مطلوبیت: 31
تسهیم هزینه های دایره کارگزینی: 32
تسهیم هزینه های دایره کارگزینی: 35
تسهیم هزینه های دایره تعمیر و نگهداری زمین و ساختمان: 36
هزینه های واقعی سربار کارخانه: 47
تسهیم هزینه های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی در هزینه یابی نرمال 47
تسهیم هزینه های واقعی دوایر خدماتی به دوایر تولیدی در هزینه یابی واقعی 48
سیستم هزینه یابی مرحله ای 50
کیفیت 52
سیستم هزینه یابی سفارش کار 57
2-13- فرایند جریان هزینه در سیستم سفارش کار و سیستم هزینه یابی مرحله ای 59
مثالهاي كلي: 63
نتیجه گیری: 85
منابع: 86
و غیره.... می باشد.
دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 229 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:1,506 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: