اخرین محصولات ثبت شده

بررسي رابطه بين هراس اجتماعي با تفکرات غيرمنطقي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز ماکو

بررسي رابطه بين هراس اجتماعي با تفکرات غيرمنطقي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز ماکو

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تأثير حجاب بر امنيت اجتماعي زنان و دختران از ديدگاه دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ماکو

بررسي تأثير حجاب بر امنيت اجتماعي زنان و دختران از ديدگاه دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ماکو

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تأثير حجاب بر امنيت اجتماعي زنان و دختران از ديدگاه دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ماکو

بررسي تأثير حجاب بر امنيت اجتماعي زنان و دختران از ديدگاه دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ماکو

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه برخورد عاطفي معلم با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي مدارس شهرستان ماکو

بررسي رابطه برخورد عاطفي معلم با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي مدارس شهرستان ماکو

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه بين اختلالات عصبي-رواني با سلامتي جسماني

بررسي رابطه بين اختلالات عصبي-رواني با سلامتي جسماني

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فضای مجازی از دیدگاه حقوقی

فضای مجازی از دیدگاه حقوقی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیش بینی بار در شبکه توزیع برق

پیش بینی بار در شبکه توزیع برق

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي حقوق کودک از منظر حقوق بين الملل

بررسي حقوق کودک از منظر حقوق بين الملل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي جامعه شناختي علل و عوامل مؤثر بر خشونت خانگي عليه زنان در شهرستان ماکو

بررسي جامعه شناختي علل و عوامل مؤثر بر خشونت خانگي عليه زنان در شهرستان ماکو

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارخواسته راهنمای فرماندهی و مدیریت گزینش و استخدام معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان ....

کارخواسته راهنمای فرماندهی و مدیریت گزینش و استخدام معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان ....

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بر کاهش اضطراب دانش آموزان سال اول ابتدايي مدارس شهرستان ماکو

بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بر کاهش اضطراب دانش آموزان سال اول ابتدايي مدارس شهرستان ماکو

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تأثير همکاري والدين با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي مدارس شهرستان ماکو

بررسي تأثير همکاري والدين با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي مدارس شهرستان ماکو

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل